AIDS

Poprzednia Następna

W 1995 roku WHO opublikowało raport na temat AIDS w Afryce. Według tego ze wszech miar wiarygodnego źródła liczba zdiagnozowanych przypadków AIDS jest zbliżona do sumarycznej ich liczby w USA, choć populacja Afryki liczy ok. 650 mln ludzi (a nie np. 20 mln). Obrazoburcze!? Idea, że AIDS narodził się w Afryce jest ciągle popularna choć jak odkrywa Christine Maggiore nie ma na to wystarczających naukowych czy epidemiologicznych dowodów. Szerzone przez prasę doniesienia, że HIV zaczął się w Afryce, jako SIV (Simian [małpi] Immunodeficiency Virus) są oparte bardziej na zawiłej spekulacji o międzygatunkowych wirusach niż rzetelnych dowodach. SIV wywołuje u małp laboratoryjnych symptomy podobne do grypy a nie wywołuje żadnego z 29 oficjalnych symptomów AIDS. W przeciwieństwie do infekcji HIV, która powoduje chorobę po latach od zakażenia i pomimo obecności przeciwciał, SIV wywołuje chorobę w kilka dni lub wcale a dzikie małpy zachowują przeciwciała SIV przez całe życie i nigdy nie chorują. Christine Maggiore odkrywa przede mną fakt nie cytowany przez prasę codzienną, że tylko małpy przebywające w sztucznym środowisku, pozbawionym czynników naturalnych, w laboratorium, zwierzęta bez rozwiniętego systemu immunologicznego, którym wstrzykuje się duże dawki SIV rozwijają chorobę.

Poprzednia Następna