Poprzednia Następna

Pracowałem ponad dwa lata, by w końcu Trevor James Constable zgodził się ze mną spotkać, ale nie udało mi się zarejestrować z nim wywiadu. TJC ma swoją filozofię twórcy unikatowej (to takie słowo bardzo modne w TVN) a przy tym niezwykle cennej technologii. Po krótkim wstępie powiadomił mnie, że na temat „Etheric Weather Engineering”, czyli Eterycznej Inżynierii Pogodowej, której jest twórcą może dzisiaj rozmawiać jedynie z rządami państw. Nie jest zainteresowany udzielaniem wywiadów mediom, które uczyniły mu wiele zła. Nie po raz pierwszy w mojej karierze, prowadzącego NDW zdarzyło mi się, że ze mną zdecydował się na rozmowę ktoś, kto z definicji nie rozmawia z mediami. To dobrze rokuje, jak sądzę. Przygotowując się do tego spotkania przeczytałem książkę wywiad z TJC** i chyba rozumiem jego niechęć. Kiedyś pracując nad napełnieniem zbiornika zapory Melaka w Malezji, w czasie pory suchej, spowodował opady deszczu stanowiące 70% rocznego opadu w tym rejonie. Nie przypuszczał, że ten niezwykły sukces nie wszystkim się spodoba i przysporzy mu wrogów, a jednak, naraził się ... firmom czerpiącym olbrzymie zyski z dystrybucji wody pitnej w porze suchej. Sterowane przez nie media nie zostawiły na nim „suchej” nitki, nie wypłacono mu honorarium i po prostu wyrzucono go stamtąd i nie był to jedyny przypadek, gdy media nie zachowały obiektywności w stosunku do jego osiągnięć. Inna przyczyna jego skłonności do pozostania w cieniu to stworzona przez niego nowa generacja cloudbuster’ów. W odróżnieniu od pierwowzoru Reicha urządzenia opracowane i rozwinięte przez TJC są o wiele prostsze w konstrukcji i niezwykle przy tym skuteczne. TJC widzi ich strategiczne znaczenie i zastosowanie; nie chce by jego wiedza została mu wydarta z rąk w wyniku pokusy, którą jest bez wątpienia popularność.


horizontal rule

** „Loom of the Future” The weather engineering workof Trevor James Constable, an interview conducted by Thomas J. Brown, Director of Borderland Sciences Research Foundation. ©1994 Borderland Sciences Research Foundation Garberville California, ISBN 0-945685-19X. Patrz www.borderlands.com.

Poprzednia Następna