Tesla

Geroge Trinkaus

"TESLA The Lost Inventions"

By High Voltage Press

Już w języku polskim:

"TESLA Zagubione Wynalazki"

 

 

Cewka Tesli (fragmenty).

Najbardziej znany wynalazek Tesli wykorzystuje oscylator szczelinowo-iskrowy i używa go do energicznego wibrowania cewki składającej się z kilku zwojów grubego przewodnika. Wewnątrz tej pierwotnej cewki umieszczona jest druga, wtórna cewka z setkami zwojów cienkiego drutu. W cewce Tesli nie ma żelaznego rdzenia, jak w konwencjonalnym transformatorze podwyższającym napięcie i ten transformator z rdzeniem powietrznym różni się zasadniczo pod wieloma względami.

[....]

Konwencjonalny transformator podnoszący napięcie (o krótkim uzwojeniu pierwotnym i długim wtórnym nawiniętym na żelazny rdzeń) zwiększa napięcie kosztem natężenia. W transformatorze Tesli to nie występuje. Powstaje rzeczywisty przyrost energii!

Jak to działa?

Wtórna cewka Tesli ma swój szczególny charakter elektryczny częściowo zdeterminowany przez długość nawiniętego cienkiego drutu. Podobnie do struny gitarowej o określonej długości chce ona wibrować przy określonej częstotliwości. Wtórna cewka jest uderzana przez cewkę pierwotną indukcyjnie. Obwód pierwotny składa się z wysoko-napięciowego źródła (generatora lub konwencjonalnego transformatora podnoszącego napięcie), kondensatora, iskrownika i samego uzwojenia pierwotnego. 

[...] 

Książka Georga Trinkausa "Tesla the lost inventions" jest już dostępna po polsku. Zapytania ofertowe proszę kierować pod: jmte@zigzag.pl

Tłumaczył J. Maciej Trojanowski© jmte@zigzag.pl 

Początek strony

Cewka Tesli